Trò chơi đang tiến hành bào trì, chúng tôi xin lỗi quý khách vì bất tiện này!: Trong thời gian bảo trì, trò chơi sẽ tạm dừng, rất mong quý khách thông cảm. Thời gian hoàn tất bảo trì đến (Giờ Hồng Kông)

您好,通知您: 敬请留意: 为了提供您更好的服务品质, 我们的系统将于 [香港时间]进行维护. 如有造成不便请多见谅.

Attention: We will be having system maintenance on [HK Time] for service enhancements to provide you better services. Sorry for any inconvenience caused.